06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl

Nu

  • Met hernieuwde ambitie volwassen worden (artikel)

Het verschijnen van een themanummer over Nieuwe Steden bood een mooie aanleiding voor een gesprek met bestuurlijke vertegenwoordigers van vier steden.

Interview met wethouders van de gemeente Almere, Houten, Spijkenisse/Nissewaard en Zoetermeer.

In: Rooilijn, Themanummer Nieuwe Steden, 4/ 2017

[7]
  • Magazine Marineterrein Amsterdam (magazine)

Lange tijd was marineblauw de leidende kleur op het Marineterrein Amsterdam. Nu, als direct resultaat van de geleidelijke transformatie van dit bijzondere binnenstedelijke gebied, worden ook andere kleuren geleidelijk zichtbaar.

Redactie en teksten, i.o.v. Bureau Marineterrein Amsterdam (2017)

[7] 

  • Vinexmensen. Vinexwijken vandaag en verder (publicatie)

Vinexmensen wonen in Vinexwijken – woonwijken die in de jaren negentig ontstonden als het resultaat van een geoliede planningsmachine en een onwrikbaar geloof in de ruimtelijke ordening. Dit boek richt zich op de huidige conditie van deze wijken en kijkt naar de mogelijke kansen en ontwikkelingen voor de nabije toekomst

Samenstelling, redactie en teksten. Uitgave van het International New Town Institute en NAi010 Uitgevers (2017)

[7] 

  • Oog voor de buurt. Ontwerpkracht in wijken (publicatie)

Het programma Oog voor de buurt is gericht op het stimuleren van de (verbindende) rol van het ontwerp in wijken en gebieden, waar leefbaarheidkwesties in een toenemende mate spelen. In 2015/16 stond Zorg en Ontwerp als thema centraal. De publicatie besteed aandacht aan de resultaten van het onderzoek en betrokkenen komen aan het woord. 

Samenstelling en redactie. Uitgave van Atelier Rijksbouwmeester (2017)