06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl
Raad voor Cultuur

Raad voor Cultuur

In 2020 ben ik lid van de adviescommissie Ontwerp BIS bij de Raad van Cultuur. De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het gebied van kunst, cultuur en media. De raad adviseert zowel gevraagd als ongevraagd over het...
Actieagenda Architectuur Ruimtelijke Ordening 2017-2020

Actieagenda Architectuur Ruimtelijke Ordening 2017-2020

In opdracht van het Ministerie Infrastructuur en Milieu (IM) en het Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkte ik in 2016 mee aan het voorbereiden en modereren van een aantal themabijeenkomsten alsmede de slotbijeenkomst in het kader van een nieuwe...
Architectuur Nu!

Architectuur Nu!

In opdracht van het College van Rijksadviseurs (CRA) schreef ik mee aan ‘Architectuur Nu!’ (2011). Dit visiedocument werd door het College aangeboden aan de toenmalige minister van Infrastructuur & Milieu, mevrouw Schultz van Haegen. In het document worden de...
SMAAK

SMAAK

Van 2007 tot en met 2011 schreef ik op onregelmatige basis verschillende artikelen voor SMAAK; het in 2013 opgeheven magazine van de Rijksgebouwendienst. In die periode schreef ik, onder andere, over verschillende nieuwe rijksgebouwen, het ‘crisishulpproject’ voor...