06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl
Future Urban Regions

Future Urban Regions

Van 2014 tot en met 2016 was ik als publicist betrokken bij het lectoraat Future Urban Regions. Het lectoraat ging in mei 2013 van start met de benoeming van Eric Frijters, partner van het onderzoeks- en ontwerpbureau Fabric,  tot lector Lokale en Regionale...

Detail parlante

In 2014 schreef ik op verzoek van architect Marlies Rohmer een essay over haar werk. De focus lag daarbij op het thema ambachtelijkheid. Rohmer was in die periode bezig met de voorbereidingen op haar later verschenen publicatie ‘What Happened To My Buildings....