06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl

Academies van Bouwkunst

Opdrachtgever

Academie van Bouwkunst Groningen / ArtEZ Academie van Bouwkunst Arnhem / Academie van Bouwkunst Rotterdam (RAvB) / Academie van Bouwkunst Amsterdam

Gastdocent onderzoek en schrijven
Opdracht

Als gastdocent ben ik bij verschillende academies van Bouwkunst actief

Opdrachtgever

Academie van Bouwkunst Groningen / ArtEZ Academie van Bouwkunst Arnhem / Academie van Bouwkunst Rotterdam (RAvB) / Academie van Bouwkunst Amsterdam

Vanaf september 2021 ben ik als gastdocent verbonden aan de Academie van Bouwkunst, onderdeel van het Instituut voor Future Environments van de Hanzehogeschool Groningen. Ik ben daar docent van het theorievak Historical Frame of References dat studenten bewust maakt van en leert over een breed architectuurhistorisch referentiekader. In dit vak verdiepen studenten hun kennis van architectuurstromingen en oeuvres. Er worden verbanden gelegd met geschiedenis van stedenbouw en landschapsarchitectuur.

Aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam ben ik sinds 2006 als gastdocent verbonden. Daar geef ik doorgaans vakken die te maken hebben met kritisch lezen en schrijven. Bij de academie in Amsterdam maakte ik van 2010 – 2011 ook deel uit van de kenniskring behorend bij het lectoraat van Jan Peter Wingender ‘Een disciplinerend materiaal’. Daarbij werd naast onderzoek naar het gebruik van baksteen in de architectuur, ook specifieke onderwijsonderdelen gegeven én een publicatie uitgebracht. Bij de academie in Amsterdam ben ik ook actief als lid van afstudeercommissies.

Aan de ArtEZ Academie van Bouwkunst Arnhem ben ik sinds 2015 als gastdocent verbonden. Ik lever een bijdrage aan het curriculum als docent van het vak Publiceren 2 (PU2). Daarbij verdiepen studenten zich elk jaar in een onderwerp dat gerelateerd is aan de excursie. Het resultaat zijn door studenten geschreven teksten die opgenomen worden in speciale reisgidsen behorend bij de excursie van dat jaar.

Tevens beoordeel ik alle afstudeerverslagen van studenten aan de ArtEZ Academie van Bouwkunst Arnhem. Dit vindt plaats in achtereenvolgens feedback en beoordeling.

Aan de Academie van Bouwkunst Rotterdam (RAvB) ben ik sinds 2018 actief als gastdocent. Mijn bijdragen variëren van visiting critic, docent communicatie & schrijven en docent architectuurtheorie. In het studiejaar 2019-20 initieerde is samen met de academie de studio ‘Zoetermeer. Op zoek naar suburbane stedelijkheid.’

Van 2014 – 2016 maakte ik als publicist deel uit van het werkteam van het Lectoraat Future Urban Regions (Gedragen door de gezamenlijke academies van bouwkunst) onder leiding van Eric Frijters.

Diensten

ruimtelijke kwaliteit Bergplaats
moderator Bergplaats

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.