06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl

Studio Stadsuytleg

Opdrachtgever

Rotterdamse Academie van Bouwkunst

Gastdocent en redacteur
Opdracht

Gastdocent schrijven en publiceren

Opdrachtgever

Rotterdamse Academie van Bouwkunst

Project foto's

berg-plaats.nl Bergplaats
Lokaties

Rotterdam

architectuur Bergplaats
stedenbouw Bergplaats

In het studiejaar 2018-2019 verzorgde ik samen met Studio Hartzema (Henk Hartzema, Dirk van de Pol en Anne Zekveld) de architectuur- en stedenbouwstudio Stadsuytleg voor de Rotterdamse Academie van Bouwkunst (RAvB). De opgave voor de studenten was om een ruimtelijke strategie voor de Diepeveenlocatie in Rotterdam te ontwerpen. Naast een oefening in ruimtelijk ontwerp, verdieping in kennis van de locatie en geschiedenis, was ook het schrijven van een tekst belangrijk onderdeel van de studio. De specifieke opgave daarvoor was om na research tot een inhoud en stijl te komen die het ontwerp op een passende en prikkelende wijze zou kunnen ondersteunen. Stilistisch kregen de studenten veel ruimte voor experiment. Zeggingskracht van de tekst en onderbouwing van de ruimtelijke strategie werden echter scherp in het oog gehouden. De studio leverde een mooie reeks aan ruimtelijke visies en interventies op die allen op een andere wijze tekstueel ondersteund werden. De studenten vonden zo elk op eigen wijze een balans tussen tekst en beeld. De resultaten van de studio werden gebundeld in een publicatie van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst.

[Fragment inleiding Studio Stadsuytleg]

“Stedenbouwkundigen ontwerpen structuren, architecten ontwerpen gebouwen. Van oudsher zijn beide disciplines verbonden vanuit gezamenlijke ideeën over karakter en functie. Deze ideeën zijn op de golven van het modernisme verworden tot statische dogma’s waarin gestandaardiseerde, enkelvoudige oplossingen elke vorm van gelaagde stedelijkheid onmogelijk maakten. Inhoud werd vervangen door vorm. Het uitbenen van de gezamenlijke traditie leidde ook tot onbegrip tussen de disciplines, tot een stedenbouw die de mogelijkheden voor de architectuur nodeloos indamt en tot een architectuur die de inhoudelijke logica van de stedenbouw negeert. De wisselwerking tussen stedenbouw en architectuur kan echter juist nieuwe werelden creëren, met een eigen sfeer en ruimtelijkheid. Door je bewust te zijn van de ‘geijkte’ mogelijkheden bij het werken van de stedenbouwkundige naar de architectonische schaal, kun je komen tot een heldere ontwerp-oplossing. Er kunnen combinaties tevoorschijn komen die zowel voor de stedenbouwkundige setting als voor de architectonische uitwerking een verrijking zijn. De studio ‘Stadsuytleg’ draait om het maken van een ontwerp, dat zowel architectonisch als stedenbouwkundig is, waarmee de zin van de samenhang tussen de verschillende schaalniveaus (én beide disciplines) wordt teruggeplaatst op de agenda.”

Diensten

ruimtelijke kwaliteit Bergplaats
moderator Bergplaats

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.