06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl

Vinexmensen

Opdrachtgever

International New Town Institute en Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Projectleider van onderzoek, manifestatie en publicatie
Opdracht

Projectleider van manifestatie over de toekomst van Vinexwijken

Opdrachtgever

International New Town Institute en Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Project foto's

berg-plaats.nl Bergplaats
architectuur Bergplaats
stedenbouw Bergplaats

Met het project ‘Vinexmensen. Vinexwijken vandaag en verder’ werd in het kader van de manifestatie ‘Jaar van de Ruimte’ onderzoek gedaan naar de huidige conditie van deze woonwijken die in de jaren ’90 van de vorige eeuw werden gebouwd in het kader van Rijksbeleid voor ruimtelijke ordening en wonen. Het project bestond uit onderzoek naar acht geselecteerde wijken, verspreid door Nederland. Daarbij werd samengewerkt met gemeentes en lokale architectuurcentra. Het onderzoek werd voor een belangrijk deel uitgevoerd door studenten en onderzoekers van de Universiteiten van Amsterdam en Utrecht. Ook werden bijeenkomsten met bewoners van de wijken georganiseerd. Tevens werd journalist Tijs van den Boomen op pad gestuurd om zijn impressies van de acht wijken op te tekenen. Het resultaat daarvan werd gepubliceerd in de long read (online publicatie) ‘Groeten uit Vinexland’ (uitgeverij Fosfor). De resultaten van het gehele onderzoek en manifestatie werden in 2017 gepubliceerd door INTI/NAi010 UItgevers. In de publicatie werden ook aanvullende data en kaarten (Vinext) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en data van het Kadaster opgenomen. De publicatie verscheen zowel in druk als digitaal.

Vinexmensen wonen in Vinexwijken, woonwijken die in de jaren negentig ontstonden als het resultaat van een geoliede planningsmachine en een onwrikbaar geloof in ruimtelijke ordening. Het zijn stadsuitbreidingen waar doorgaans met veel tevredenheid wordt gewoond. Maar hoe duurzaam is die tevredenheid? Vinexwijken zijn immers geen statisch gegeven. Als onderdeel van stedelijke netwerken worden ze beïnvloed door nieuwe ontwikkelingen en zienswijzen, veranderende bewonersprofielen en ideeën over gebruik.

Dat maakt de vraag naar de status en toekomst van Vinexwijken relevant. Het project ‘De Vinexmensen’, georganiseerd door het International New Town Institute (INTI), heeft gedurende het Jaar van de Ruimte (2015) naar antwoorden gezocht. Een daaropvolgend boek presenteert de resultaten van dit onderzoek, aangevuld met visies van experts op het gebied van Vinexwijken, suburbaniteit en nieuwe stedelijkheid, alsmede bijdragen van het Planbureau voor de Leefomgeving en Het Kadaster. Het project en boek richten zich nadrukkelijk op de huidige conditie van deze wijken en kijkt naar de mogelijke kansen en ontwikkelingen voor de nabije toekomst. Vinexmensen draagt zo bij aan een noodzakelijke discussie over de huidige en toekomstige perspectieven van de Vinexwijk en van de Vinexmensen die er wonen of nog gaan wonen. Vinexwijken zijn in meerdere opzichten een opgave in ontwikkeling. Want de Vinex zoals 25 jaar geleden ingezet is weliswaar af, maar nog niet klaar.

Opdrachtgevers en betrokken organisaties waren International New Town Institute (INTI), NAi010 uitgevers, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Gemeente Rotterdam, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Gemeente Utrecht, Planbureau voor de Leefomgeving, Kadaster, Universiteit van Amsterdam en Universiteit van Utrecht.

 

Diensten

ruimtelijke kwaliteit Bergplaats
moderator Bergplaats

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.