06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl

Hoe maken we een metropool?

Opdrachtgever

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Soort project

Onderzoek en advies

Onderzoek en schrijven
Opdracht

Met een startsubsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) deed ik in 2015-2016 onderzoek naar het werk van Dirk Frieling.

Opdrachtgever

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Project foto's

berg-plaats.nl Bergplaats
Instelling

Lokaties

Amsterdam | Nederland

architectuur Bergplaats
stedenbouw Bergplaats

In 2015 en 2016 deed ik onderzoek naar het werk van Dirk Frieling.het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) Daartoe verleende het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) mij een startsubisidie. Het onderzoek richtte zich op de belangrijkste elementen, lessen en tactieken van Frielings denken en handelen. Per schaalniveau (nationaal, regionaal en lokaal) werd onderzocht welke aanpak en methoden Frieling hanteerde. Scenario’s, visies, projecten, dienstbaarheid aan burger of eindgebruiker, aversie tegen te rigide top-down-modellen én overtuiging dat planvorming gecoördineerd moet worden én gebaseerd moet zijn op regelmatige en herhaalde consultatie van betrokkenen en belanghebbenden (zowel bestuurders als burgers) zullen aan de orde komen.

Input en bronnen voor het onderzoek waren – naast relevante vakpublicaties én de teksten en publicaties van Frieling zelf – een aantal interviews met vakgenoten en voormalige collega’s. Het onderzoek was ook gericht op de vraag  of en in hoeverre Frielings aanpak en methoden nog steeds toepasbaar en relevant zijn in het huidig tijdsgewricht. De wereld van de Nederlandse ruimtelijke ordening is immers in hoog tempo veranderd. Onder invloed van technologische en economische veranderingen én een nieuwe politieke kijk op (het nut van) de ordening van ons land vonden ingrijpende verschuivingen plaats. Veel lang staande zekerheden zijn de afgelopen jaren vervangen door nieuwe ontwikkelingen, inzichten en overtuigingen: de demografische groei is eindig, Europa stagneert, metropoolvorming is essentieel, duurzaamheid noodzakelijk, bevoegdheden zijn meer gedecentraliseerd en co-creatie en zelforganisatie de nieuwe manieren om zaken te verwezenlijken. In het geweld van de veranderingen wordt de continuïteit en voorgeschiedenis van veel ontwikkelingen soms vergeten of zelfs simpelweg afgeschreven. Voor wie echter goed kijkt leiden sporen terug naar instellingen, beleid en personen die nog niet zo heel lang geleden actief waren.

Het onderzoek resulteerde in een manuscript voor een publicatie.

Diensten

ruimtelijke kwaliteit Bergplaats
moderator Bergplaats

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.