06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl

Met hernieuwde ambitie volwassen worden

Opdrachtgever

Rooilijn

Interviews, schrijven artikel en modereren
Opdracht

Artikel en presentatie

Opdrachtgever

Rooilijn

Project foto's

berg-plaats.nl Bergplaats
architectuur Bergplaats
stedenbouw Bergplaats

In 2013 vond een rondetafelgesprek plaats over de toekomst van Nieuwe Steden. Deelnemers waren destijds de toenmalige wethouders van Almere, Zoetermeer, de burgemeester van Spijkenisse en het hoofd ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Nieuwegein. Het gesprek leidde tot inzichten die verwerkt werden in het artikel ‘Dé nieuwe stad bestaat niet meer’, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening (02/2013).

Omdat de ontwikkelingen op economisch en ruimtelijk gebied sindsdien in snel tempo en ingrijpend zijn veranderd is een herhaalde vraagstelling en tafelgesprek op zijn plaats. Tevens is de positie van nieuwe en ‘oude’ steden en daarmee ook de relatie tussen steden en groeikernen in de metropolitane context mogelijk in een ander daglicht komen te staan. Ook staan nu andere bestuurders aan het roer. Deze constateringen hebben tot een herhaling van interviews en een gesprek over groeikernen en nieuwe steden geleid.

Het resultaat van het gesprek is ditmaal gepubliceerd in een speciale editie van het blad Rooilijn (Jaargang 50, nr.4, 2017). De aanleiding om dit themanummer te wijden aan de nieuwe steden is het opheffen van de Han Lammersleerstoel en het emeritaat van Arnold Reijndorp, die sinds 2007 deze leerstoel bekleedde als hoogleraar voor sociaaleconomische en ruimtelijke ontwikkelingen van nieuwe stedelijke gebieden. In het onderzoek van de bijzondere leerstoel stond de verwevenheid tussen de geplande stad van de professionals en de alledaagse stad van de bewoners en gebruikers centraal.

Het artikel en themanummer dienden in het najaar van 2017 tevens als input voor een bijeenkomst in Pakhuis De Zwijger.

Voor de speciale editie interviewde ik vier wethouders (Houten, Zoetermeer, Spijkenisse/Nissewaard) en Almere en schreef het artikel ‘Met hernieuwde ambitie volwassen worden‘. Tevens modereerde ik de bijeenkomst in Pakhuis De Zwijger.

Diensten

ruimtelijke kwaliteit Bergplaats
moderator Bergplaats

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.