06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl

Jaarboek Architectuur in Nederland

Opdrachtgever

NAi010 UItgevers

redacteur
Opdracht

Van 2008 tot 2012 was ik redacteur van het Jaarboek Architectuur in Nederland

Opdrachtgever

NAi010 UItgevers

Project foto's

berg-plaats.nl Bergplaats
Instelling

NAi010 UItgevers

Lokaties

Nederland

project thema's

architectuur Bergplaats
stedenbouw Bergplaats

Van 2008 tot en met 2012 was ik redactielid van het Jaarboek Architectuur in Nederland. De andere redactieleden in deze periode waren Samir Bantal, Kees van der Hoeven en Anne Luijten.

Als redactielid was ik medeverantwoordelijk voor samenstelling van de publicatie, de selectie van ingezonden projecten, het schrijven van projectteksten, alsmede het schrijven van kritische essays over actuele of opvallende ontwikkelingen in het vakgebied. De onafhankelijk redactie van de publicatie Architectuur in Nederland maakt elk jaar een selectie van de meest opmerkelijke architectuur die het voorafgaande jaar op Nederlands grondgebied is gerealiseerd. Het Jaarboek Architectuur presenteert per definitie de in het betreffende jaar gereedgekomen architectuurproductie in Nederland. De maatschappelijk-politieke en economische omstandigheden en randvoorwaarden waarbinnen die productie plaatsvindt kunnen in verloop van een relatief korte periode drastisch veranderen. Dat bewees het eerste jaar (2008) waarin de redactie van Samir Bantal, JaapJan Berg, Kees van der Hoeven en Anne Luijten actief was. De effecten van de economische crisis die een zware wissel zou trekken op het vakgebied werden zichtbaar, terwijl een deel van de gereedgekomen architectuurproductie zijn oorsprong nog in de periode vóór die crisis had. Daarnaast dienden zich in deze jaren (mede versterkt door de effecten van de crisis) ook nieuwe perspectieven op het gebied van duurzaamheid en de maatschappelijke positionering van architecten duidelijk aan.

De redactieperiode werd afgesloten met de samenstelling van de jubileumeditie van het 25e Jaarboek. Voor deze gelegenheid werd, naast de reguliere inhoud van geselecteerde projecten en essays, een aantal oud-redactieleden gevraagd een selectie van 10 projecten uit de voorafgaande vijfentwintig jaar te maken én een begeleidend essay over de waarde en betekenis van het Jaarboek Architectuur.

Voor de editie 2010-2011 van het Jaarboek Architectuur in Nederland schreef ik het essay ‘The architect has left the building’ over de gevolgen van de economische crisis voor het vakgebied en de mogelijke reacties daarop.

[fragment uit het artikel]

Afgezien van de juistheid van deze historisch getinte duiding van de stand der dingen is er sprake van een evidente onzekerheid over de positie van het vak en de architect. Die wordt zowel geflankeerd als gevoed door een lange reeks doemberichten over ontslagen, geannuleerde of uitgestelde opdrachten, double dips, bezuinigen bij de overheid en natuurlijk de aanhoudende malaise in de bouw. Ook wordt de malaise, vrijwel vanaf haar ontstaan, begeleid door regelmatige publicaties van cijfers en statistieken die de zorgelijke toestand van de ‘patiënt’ moeten aantonen. De cijfers worden onafgebroken verstrekt door gerenommeerde instituten als het CBS en het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Ook de eigen architectenbond BNA zoekt regelmatig de publiciteit met persberichten of bij monde van haar voorzitter voor een update van de weer verslechterde condities van het vakgebied. Maar het zijn vooral die cijfers en statistieken die ingezet worden om te illustreren welke gevolgen de crisis heeft, in welke richting ze zich beweegt of op welke terreinen een voorzichtig herstel te verwachten is. Het klinische karakter van de cijfers ontneemt echter het zicht op kleinere en grotere drama’s die zich ongetwijfeld op een meer persoonlijk niveau afspelen.

Diensten

ruimtelijke kwaliteit Bergplaats
moderator Bergplaats

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.