06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl

Dossier Almere

Opdrachtgever

Blauwe Kamer

Artikel over de aanpassing van het stedelijk zelfbeeld van Almere
Opdracht

In 2016 schreef ik voor Blauwe Kamer, tijdschrift voor landschap en stedenbouw, een artikel over de gewenste aanpassing van het stedelijk zelfbeeld van Almere.

Opdrachtgever

Blauwe Kamer

Project foto's

berg-plaats.nl Bergplaats
Instelling

Lokaties

Almere

architectuur Bergplaats
stedenbouw Bergplaats

In maart 2016 onderzocht Blauwe Kamer (#1, maart 2016), tijdschrift voor landschapsarchitectuur en stedenbouw, hoe Almere er op dat moment voor stond. In de special ‘Dossier Almere’ werden daartoe een aantal aspecten en ontwikkeling van deze stad aan de orde gesteld en nader uitgelicht. Redacteur Marieke Berkers blikte met voormalig wethouder Adri Duivesteijn terug op zijn belangrijkste wapenfeiten, Peter Paul Witsen onderzocht de wat oudere stadsdelen van Almere en fotograaf Rubén Dario Kleimeer maakte een fotoreportage in Almere Haven.

Mijn bijdrage bestond uit het essay ‘Anti-stad op zoek naar verhaal’ waarin ik beargumenteer dat deze ‘Nieuwe Stad’ er goed aan doet haar stedelijk zelfbeeld aan te passen. Almere moet de ambitie om een echte stad te willen zijn laten varen en zich neerleggen bij wat het werkelijk is: een suburbane agglomeratie van woonkernen. Door dat te erkennen zou Almere wel eens zicht kunnen krijgen op een heel ander, maar niet minder veelbelovend perspectief op haar toekomst. Deze aanvaarding in plaats van het krampachtig vasthouden aan een wensbeeld van een echte stad biedt onvermoede kansen. En passant keert de stad daarmee ook gedeeltelijk terug naar een van aanvankelijke uitgangspunten, die van een stedelijk experiment.

[fragment uit het artikel]

Er moet dus iets fundamenteels veranderen. En die verandering ligt niet in de toekomst en wordt niet bereikt met wensdenken, zoals de talloze structuurplannen steeds beloofden. Het is nu nodig om de schijnbeloftes te temperen die zwaar op de schouders van de new town drukken. Want zijn niet bijna alle problemen van Almere terug te voeren op torenhoge verwachtingen die we met zijn allen van de stad hebben? Bijvoorbeeld op het gebied van de complexe en grillige verhouding tot Amsterdam – óf een eigenstandige, complete stad óf een dubbelstad Almere-Amsterdam –, de immer moeizame economische koers, het opbouwen en onderhouden van voorzieningen, een cultuuraanbod en instituten.
Zo bezien is de geschiedenis van het ‘stad-zijn’ of ‘stad-willen-zijn’ een eindeloos heen en weer schipperen tussen willen, moeten en falen. Want ondanks de snelle groei van de eerste decennia, de bereikte omvang en ingezette schaalsprong heeft Almere ook na 40 jaar ontwikkeling en bouw geen stad kunnen worden. Misschien is Almere toch de anti-stad geworden waarvan de auteurs van het artikel in Vrij Nederland het op voorhand betichtten.

Diensten

ruimtelijke kwaliteit Bergplaats
moderator Bergplaats

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.