06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl

Transformatorhuizen

Opdrachtgever

66East Centre for Urban Culture

Onderzoek, tentoonstelling en publicatie over stedelijke vernieuwing
Opdracht

tentoonstelling, manifestatie en publicatie

Opdrachtgever

66East Centre for Urban Culture

Project foto's

berg-plaats.nl Bergplaats
Instelling

Lokaties

Amsterdam

architectuur Bergplaats
stedenbouw Bergplaats
De tentoonstelling en manifestatie Transformatorhuizen toonde eind 2006 de resultaten van het project ‘Transformatorhuizen, stedelijke vernieuwingen in de Indische Buurt’. Het betrof interpretaties van zes vooraanstaande kunstenaars en architecten, onderzoeksgegevens, verschillende presentaties en een openbaar debat maken onderdeel uit van de manifestatie die plaatsvindt in de tentoonstellingsruimte van 66 East aan de Sumatrastraat en verspreid over de Indische Buurt.
66 East wilde met het project Transformatorhuizen inzicht geven in de transformatie van de buurt en het debat over stedelijke vernieuwing stimuleren. Het moment van het project was bijzonder; veranderingen begonnen in de buurt zichtbaar te worden, terwijl nieuwe investeringen op stapel stonden. Hoewel stedelijke vernieuwing zich vaak richt op de gebouwde omgeving, benadrukte 66 East juist de sociale kant. Bovendien koos 66 East voor een interdisciplinaire aanpak van onderzoekers, kunstenaars en architecten om het proces van transformatie te begrijpen en in ontwerp, verbeelding of beeld een ander perspectief te geven.

De tentoonstelling gaf naast een overzicht van onderzoeksresultaten een beeld van de verschillende interpretaties van kunstenaars en architecten. Matthijs de Bruijne, de Architekten Cie., Bik Van der Pol, Wim Cuyvers, 12PM-Architecture, Dennis Kaspori en Jeanne van Heeswijk zijn daarvoor door 66 East uitgenodigd.

[inleiding tentoonstelling]

" Stedelijke verbetering
De Indische Buurt in Amsterdam ondergaat een ingrijpende vernieuwing. Huizen worden gerenoveerd of gesloopt,  bedrijfsruimtes voor de creatieve sector gerealiseerd, nieuwe voorzieningen toegevoegd en de openbare ruimte opgeknapt. Lange tijd heeft de Indische Buurt het etiket achterstandsbuurt gehad, maar nu wordt zichtbaar dat deze wijk potentie heeft om een hippe en aantrekkelijke buurt te worden, dicht bij het centrum, goed bereikbaar en met een gevarieerde bevolkingssamenstelling. Maar welke gevolgen heeft die vernieuwingsoperatie en voor wie? Welke invloed heeft het terugbrengen van het aandeel sociale woningbouw bijvoorbeeld voor de huidige bewoners van de buurt? Zijn zij blij dat ze kunnen vertrekken of voelen ze zich de buurt uitgezet? Betekent vernieuwing ook altijd verbetering? Deze en andere vragen zijn reden geweest voor 66 East, Centre for Urban Culture, om op zoek te gaan naar nut en noodzaak van de vernieuwing, de stand van zaken en de consequenties daarvan voor de buurt en de bewoners.
Met het project ‘Transformatorhuizen. Stedelijke vernieuwingen in de Indische Buurt’ heeft 66 East zich verdiept in de veranderingen die momenteel in de Indische Buurt plaatsvinden. Het project Transformatorhuizen wordt gedragen door onderzoek, ontwerp en debat.
Van 4 november tot en met 16 december 2006 presenteert 66 East in haar tentoonstellingsruimte de ontwerpen en voorstellen van zes kunstenaars en architecten. Zij zijn gevraagd om de huidige ontwikkelingen in de buurt op sociaal en fysiek gebied te doordenken, bekritiseren of te vieren. Op die manier ontstaat niet alleen een gesprek over de situatie in 2006, maar worden belanghebbenden en geïnteresseerden ook uitgenodigd om na te denken waar het naar toe gaat met de Indische Buurt.
De tentoonstelling in de ruimte van 66 East bestaat uit een expositie van gedachten, foto’s, geluiden en prikkelende ideeën over de stedelijke vernieuwing van de Indische Buurt."

[fragment uit het artikel]

Net als de ‘caretaker’ van Kaspori, kan het project ‘Transformatorhuizen’ ook gezien worden als een stimulator. Het project is een aanmoediging naar alle partijen in de Indische Buurt om een bredere discussie over de vernieuwing van de buurt te voeren en verder te verdiepen. Het wil aantonen dat stedelijke vernieuwing, naast de gebruikelijke wens naar sociaal en ruimtelijk evenwicht en progressie, ook gebaat is bij zorgvuldige, buurtspecifieke, brede, soms historische en liefst niet gestandaardiseerde vernieuwingsmethodes.

Diensten

ruimtelijke kwaliteit Bergplaats
moderator Bergplaats

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.