06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl

CASLa

Opdrachtgever

Stichting CASLa

Van 1996 tot en met 2001 was ik senior coördinator bij het architectuurcentrum van Almere en initieerde en organiseerde daar talloze projecten.
Opdracht

Coördinator en projectleider bij architectuurcentrum

Opdrachtgever

Stichting CASLa

Project foto's

berg-plaats.nl Bergplaats
Lokaties

Almere

architectuur Bergplaats
stedenbouw Bergplaats

Van 1996 tot en met 2001 was ik senior coördinator van CASLa. Het Centrum voor Architectuur, Stedenbouw en Landschap van Almere was van 1996 tot 2014 het architectuurcentrum van Almere. De activiteiten richtten zich zowel op een vakinhoudelijk geïnteresseerd publiek als inwoners van de jonge stad. Het organiseerde daartoe, onder andere, tentoonstellingen, lezingen, debatten, prijsvragen en rondleidingen. Doel was om het bewustzijn van de waarde van de ontworpen ruimte te vergroten. Tevens had CASLa de ambitie om de actuele ontwikkelingen rond de toekomst van deze stad via discussie te agenderen.

Ook brak het architectuurcentrum als een van de eerste organisaties een lans voor het verzamelen van historisch materiaal en de aan dacht voor het collectief bewustzijn van deze bijzonder stad. Dit gebeurde door het verrichten van verkennend onderzoek naar archiefmateriaal, het verzamelen van relevant historisch materiaal (documentatie, plannen en maquettes) én door het opzetten van de lezingenserie ‘De Peetvaders van Almere’ (1999). Daarbij deelden ontwerpers en bestuurders van het eerste uur hun herinneringen en visies met een breed publiek. De lezingenreeks leidde vervolgens tot de gelijknamige publicatie die ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Almere werd gepubliceerd: ‘De Peetvaders van Almere. Interviews met bestuurders en ontwerpers’ (2001).

In de periode dat ik er werkzaam was initieerde het architectuurcentrum talloze discussie en debatten over actuele en urgente stedelijke kwesties. Tevens startte het centrum in die periode belangrijke tradities op zoals de Architectuurprijs Almere (sinds 1999), de Jonge Monumentendag (sinds 2000, i.h.k.v. Open Monumentendag) en de uitgave van architectuurwandelingen door belangwekkende wijken en de programmering van de Dag van de Architectuur.

In 2000 schreef CASLa de internationale open ontwerp-prijsvraag ‘Casa CASLa, drijvend architectuurcentrum in Almere’ uit. De prijsvraag werd gewonnen door het Franse architectenbureau Lanoire & Courrian. Dit bureau ontwierp in latere instantie het in 2007 geopende gebouw voor CASLa aan het Weerwaterplein in Almere.

In 2014 werd CASLa als zelfstandige organisatie opgeheven en werden verschillende werkzaamheden geïntegreerd in de werkorganisatie van de Kunstlinie Almere Flevoland (KAF).

Diensten

ruimtelijke kwaliteit Bergplaats
moderator Bergplaats

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.