06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl

Making Almere

Opdrachtgever

International New Town Institute (INTI), Gemeente Almere, RRAAM, Ministerie I&M, Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR)

Projectleider en redacteur architectuurmanifestatie
Opdracht

Samenstelling, projectleiding en redactie van architectuurmanifestatie, tevens satelliettentoonstelling van IABR 5 ‘Making City’

Opdrachtgever

International New Town Institute (INTI), Gemeente Almere, RRAAM, Ministerie I&M, Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR)

Project foto's

berg-plaats.nl Bergplaats
Lokaties

Almere | Rotterdam

architectuur Bergplaats
stedenbouw Bergplaats

‘Wie maakt de stad?’ was de centrale vraag die gesteld werd tijdens de architectuurmanifestatie ‘Making Almere’ in 2012. Making Almere was een satelliettentoonstelling van de 5e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) ‘‘Making City’.

De rode draad daarbij was de ontwikkeling van Almere tot nu toe én in de toekomst. De stad die ooit het prototype van de maakbare stad en samenleving was, is bezig zichzelf opnieuw uit te vinden en haar grenzen te verleggen met nieuwe manieren van stadsontwikkeling en participatie. Making Almere onderzocht dus wie de stad gisteren, nu, maar vooral in de toekomst, maakt.

In het centrum van de stad aan het Belfort (City Mall Almere) werd een bijzondere, tijdelijke winkel ingericht die gericht is op stad maken en stadmakers. De tentoonstelling bracht de ommezwaai in beeld van de door bestuurders en ontwerpers ingerichte stad naar een stad gemaakt door vele mensen. Bezoekers werden ook uitgedaagd om ter plekke mee te denken over de verdere ontwikkeling van Almere. Bijvoorbeeld door mee te doen aan Play Oosterwold, een spel over het ontwikkelingsgebied aan de oostkant van de stad. 

Making Almere trok ook de stad in met de rijdende Making Almere Mobiel. In deze mobiele tentoonstelling kon men een fotoportret laten maken dat vervolgens op een T-shirt werd gedrukt.

Met behulp van een UAR-app (Urban Augmented Reality) kon informatie over recente en toekomstige initiatieven gevonden worden. De app gaf eveneens informatie over plaatsen en gebouwen die een bijzondere rol speelden in de ontwikkeling van de stad.

Via vier wandel- en fietsroutes konden de toekomstige ontwikkelingen rond Oosterwold, de A6 zone of Almere Poort ter plekke per smartphone of met een kleine catalogus bekeken worden. 

Het programma van Making Almere werd verder gecompleteerd door rondleidingen, lezingen, ontvangsten en debatten.

Samen met Marit Geluk was ik projectleider van de manifestatie, tentoonstelling en publicaties. Het grafisch ontwerp van Making Almere werd verzorgd door Edith Gruson en Gerard Hadders van Pro Arts Design en Ewout Doorman (Crimson architectural historians).

Pro Arts Design: https://www.proartsdesign.nl

Diensten

ruimtelijke kwaliteit Bergplaats
moderator Bergplaats

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.