06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl

SMAAK

Opdrachtgever

Rijksvastgoedbedrijf

Publicist
Opdracht

Publicist bij magazine Rijksvastgoedbedrijf

Opdrachtgever

Rijksvastgoedbedrijf

Project foto's

berg-plaats.nl Bergplaats
Lokaties

Den Haag | Nederland

architectuur Bergplaats
stedenbouw Bergplaats

Van 2007 tot en met 2011 schreef ik op onregelmatige basis verschillende artikelen voor SMAAK; het in 2013 opgeheven magazine van de Rijksgebouwendienst.

In die periode schreef ik, onder andere, over verschillende nieuwe rijksgebouwen, het ‘crisishulpproject’ voor jonge architecten, geïnitieerd door toenmalig Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol, en nieuwe ontwikkelingen rond Europese aanbestedingsprocedures.

[fragment uit artikel ‘Europees aanbesteden bengelt ergens tussen droom en daad in’]

“(…) Samengevat is er een situatie ontstaan waarbij sprake is van een te strikte uitvoering van regels die voorbij schiet aan het oorspronkelijk beoogde doel van de regels én die gepaard gaat met frustratie, irritatie en soms zelfs al gelatenheid onder zowel de publieke opdrachtgevers, architecten en projectontwikkelaars. Het kan leiden tot excessen zoals rond het plan van stadhuis Westland (Masterplan Verdilan) waar afgelopen juli een zevental toonaangevende bureaus zich uit de procedure terugtrokken.
De gevoelde noodzaak tot het verbeteren en aanpassen van de situatie wordt nog eens extra versterkt door het besef dat in een economische tijdsgewricht zoals het huidige, publieke opdrachten doorgaans aan belang winnen. Een goede afstemming, transparantie en vertrouwen kan bijdragen aan goed opdrachtgeverschap door de overheid, een welkome reddingsboei en impuls voor kleine bureaus in barre tijden en een waarborging van op kwaliteit geënte opgaven.
De geschetste problematiek lijkt zich toe te spitsen op een aantal centrale punten. Allereerst is er het verschil in interpretatie van de conditie ‘voldoende in staat’ en hoe een selectie van ontwerpers tot stand moet komen. Dan wijzen verschillende beschuldigende vingers naar met name gemeentelijke overheden en de door hen geïnitieerd uitbesteding van de selectieprocedures aan externe, commerciële projectmanagementbureaus. Tenslotte bestaat er nog geen duidelijke eensgezindheid en visie over het te volgen beleid. (…)”

Zie: Smaak 40, artikel ‘Europees aanbesteden bengelt ergens tussen droom en daad in’, p. 26 – 29.

Zie ook: Smaak 45, artikel ‘Onderzoekslab voegt dimensie toe aan het vak’, p. 24 – 27.

Diensten

ruimtelijke kwaliteit Bergplaats
moderator Bergplaats

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.