06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl

Oog voor de buurt

Opdrachtgever

Atelier Rijksbouwmeester

Onderzoek, projectcoördinatie en redactie
Opdracht

In opdracht van Atelier Rijksbouwmeester droeg ik bij aan het onderzoek, coördinatie en de redactie voor project Oog voor de Buurt dat aandacht vraag voor leefbaarheid in wijken

Opdrachtgever

Atelier Rijksbouwmeester

Project foto's

berg-plaats.nl Bergplaats
project thema's

Architectuur | leefbaarheid | wijken

architectuur Bergplaats
stedenbouw Bergplaats

In samenwerking met het Ministerie van BZK is onder begeleiding van het Atelier Rijksbouwmeester (CRa) in een aantal plaatsen in Nederland het programma ‘Oog voor de buurt’ uitgevoerd. ‘Oog voor de buurt’ is gericht op het stimuleren van de (verbindende) rol van het ontwerp in wijken en gebieden, waar leefbaarheidkwesties in een toenemende mate spelen. Met multidisciplinaire ontwerpteams wordt gewerkt aan zowel sociale als fysieke vraagstukken in grootstedelijke wijken, krimpgebieden en anticipeerregio’s, waarbij de leefbaarheid voor de bewoners steeds centraal staat.

Dit programma loopt al enige jaren, (zie ook de website www.oogvoordebuurt.nl) en stond in 2015 – 2017 in het teken van het onderwerp Zorg en Ontwerp. Bij dit thema heeft het atelier Rijksbouwmeester samenwerking gezocht met het International New Town Institute (INTI) en de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

In overleg met een viertal instellingen en gemeenten is het ruimtelijk vraagstuk verdiept waarna een ontwerpers aan de slag zijn gegaan. Hiertoe in de gelegenheid gesteld vanuit het atelier van de Rijksbouwmeester. Bij deze studie werd door masterstudenten van de Technische Universiteit Delft onderzoek gedaan op de locaties Deventer en Zuid-Scharwoude. De bureaus Plein06 en DoepelStrijkers richtten zich op de casus Het Dorp en PEÑA architecture verdiepte zich in de opgave in Gorinchem.

Het ontwerpend onderzoek door de leerstoel Design as Politics resulteerde in een achttal aanbevelingen aan de Rijksbouwmeester getiteld ‘We Care a Lot!’.Opdrachtgevers en betrokken organisaties: Atelier Rijksbouwmeester, Ministerie van BZK, International New Town Institute, Leerstoel ontwerp en overheid (Design as Politics) aan de Faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit Delft, Humanitas (Deventer), Habion (Zuid-Scharwoude), Magenta Zorg (Zuid-Scharwoude), Siza (Het Dorp), Rivas (Gorinchem), Merlijn Michon (fotografie) en Enchilada (grafisch ontwerp).

Ik coördineerde namens INTI het project, in samenwerking met de leerstoel Design as Politics en Atelier Rijksbouwmeester. Tevens was ik verantwoordelijk voor de samenstelling van een concluderende publicatie in 2017 (samen met Nicolien Kok van Atelier Rijksbouwmeester), alsmede voor een aantal teksten, interviews en de eindredactie.

Diensten

ruimtelijke kwaliteit Bergplaats
moderator Bergplaats

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.