06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl

Raad voor Cultuur

Opdrachtgever

Raad voor Cultuur

Lid adviescommissie Ontwerp BIS
Opdracht

Als lid van de adviescommissie Ontwerp bij de Raad voor Cultuur beoordeelde ik aanvragen voor de Basisinfrastructuur 2021-2024 (BIS).

Opdrachtgever

Raad voor Cultuur

Project foto's

berg-plaats.nl Bergplaats
Lokaties

Den Haag

architectuur Bergplaats
stedenbouw Bergplaats

In 2020 ben ik lid van de adviescommissie Ontwerp BIS bij de Raad van Cultuur.

De Raad voor Cultuur is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het gebied van kunst, cultuur en media. De raad adviseert zowel gevraagd als ongevraagd over het cultuurbeleid in Nederland. De raad bestaat uit acht leden. Aan de raad is een kring van adviseurs verbonden. De raad kan op de leden van deze kring een beroep doen voor specifieke adviestrajecten en voor de beoordeling en monitoring van instellingen uit de culturele basisinfrastructuur.

Als lid van de adviescommissie Ontwerp beoordeelde ik de aanvragen in deze categorie en adviseerde de raad in het vaststellen welke aanvragen/instellingen in aanmerking komen voor de Basisinfrastructuur 2021-2024 (BIS). Eens in de vier jaar adviseert de Raad voor Cultuur over de toekenning van rijkssubsidies aan culturele instellingen.

Culturele instellingen dienen een subsidieaanvraag in bij het ministerie van OCW. De Raad voor Cultuur heeft op 4 juni 2020 zijn advies over de BIS aangeboden aan minister Van Engelshoven (OCW). Daarna worden instellingen in de gelegenheid gesteld de minister te wijzen op eventuele feitelijke onjuistheden in het advies. Waar nodig vult de raad op basis daarvan de adviezen aan. Op Prinsjesdag (15 september 2020) maakte de minister bekend welke instellingen deel gaan uitmaken van de nieuwe BIS.

De adviescommissie Ontwerp BIS 2021-2014 bij de Raad van Cultuur bestond uit: Marieke Schoenmakers (voorzitter), Martine Zoeteman, Stephan Petermann, Manon Pattynama, Janice Deul, Bart Ashman en JaapJan Berg.

link (download BIS advies) https://www.raadvoorcultuur.nl/bis-2021-2024/bis-advies-2021-2024

 

Diensten

ruimtelijke kwaliteit Bergplaats
moderator Bergplaats

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.