06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl

Gezocht: hoofdstedelijk stadsbouwmeester

Opdrachtgever

Archined

Artikel
Opdracht

Voor Archined schreef ik een artikel over de 'laatste' ontwikkelingen rond een stadsbouwmeester voor Amsterdam.

Opdrachtgever

Archined

Project foto's

berg-plaats.nl Bergplaats
Lokaties

Amsterdam

project thema's

architectuur Bergplaats
stedenbouw Bergplaats

Op 27 juni 2018 vond Het Grote Stadsbouwmeester gesprek Amsterdam in de Zuiderkerk plaats. Het debat werd georganiseerd door architectuurcentrum ARCAM en Ruimte & Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam.

Ik schreef een artikel naar aanleiding van de avond met als titel ‘Gezocht: hoofdstedelijk stadsbouwmeester (m/v, met/zonder witte jas)’.

[Fragment artikel]

“ Op de avond waarop bekend werd dat een andere hoofdstedelijke vacature na lang beraad was ingevuld, namelijk die van burgemeester, debatteerden diverse betrokkenen en ervaringsdeskundigen over de invulling van de volgende prestigieuze vacature: stadsbouwmeester van Amsterdam. Existentiële vragen werden niet gesteld waardoor het toch weer ging over macht en invloed.

Dat men weer een stadsbouwmeester in de hoofdstad gaat aanstellen, werd kortgeleden aangekondigd in het nieuwe Amsterdamse coalitieakkoord en vormde de aanleiding voor een verkennend debat over de mogelijke taken en positie van een hoofdstedelijk stadsbouwmeester. De Zuiderkerk was voor de gelegenheid vol gestroomd met belangstellenden en vakgenoten waaronder een aantal ervaringsdeskundigen op het terrein van stadsbouwmeester. Onder hen tenminste vier actieve of gewezen stadsbouwmeesters of stadstedenbouwmeesters én een oud-rijksbouwmeester. De hoofdstedelijke thuisspelers waren, onder andere, Esther Agricola (directeur van de dienst Ruimte en Kwaliteit die het college gaat adviseren over de verdere invulling van de functie), Eric Luiten, (voorzitter van de twee commissies die ruimtelijke kwaliteit bewaakt), Felix Rottenberg (voorzitter van de Amsterdamse Kunstraad die het vorige college adviseerde om een stadsbouwmeester aan te stellen) en Ton Schaap (stedenbouwkundige en tussen 2004 en 2013 ook actief als stadsstedenbouwer in Enschede).

Een publiek vol zwaargewichten dus dat geprikkeld was door nieuwsgierigheid, relevante kennis van zaken bezat, of twijfels had over de noodzakelijkheid van de functie. Waarschijnlijk zaten er ook enkele kandidaat stadsbouwmeester in de zaal verstopt die zich gedurende het debat mogelijk wat vertwijfeld afvroegen of zwijgen of meepraten nu de beste strategie was in de aanloop naar hun aanstaande sollicitatie. Twijfel die extra gevoed werd door een wat onwennig begin met een ingetogen, ‘beeldend’ overzicht van kernpunten van de verschillende verkiezingsprogramma’s die uiteindelijk in het collegeakkoord terecht waren gekomen. Gevolgd door nog wat schetsmatige suggesties over de taken en verantwoordelijkheden van een stadsbouwmeester anno 2018.

Dit opzichtig zoeken naar vorm en inhoud leidde in het verloop van de avond tot wat lichte irritatie bij sommigen en vaderlijk bedoelde adviezen door anderen. Zoals bijvoorbeeld architect André van Stigt die op driekwart van de avond vaststelde dat de gevoerde discussie een veel te technisch en daardoor voor hem licht ontwrichtend karakter had. Hij had juist een constructieve avond verwacht waarin de kansen en mogelijkheden van de nieuwe positie voor stad en vakgebied verder zouden worden uitgewerkt. In plaats daarvan was hij getuige van veel omtrekkende bewegingen die de glans van de door het coalitieakkoord geboden kans op architectonische regie van de explosief groeiende hoofdstad op voorhand dreigde te verdoffen.” (…)

[fragment uit het artikel]

Een publiek vol zwaargewichten dus dat geprikkeld was door nieuwsgierigheid, relevante kennis van zaken bezat, of twijfels had over de noodzakelijkheid van de functie. Waarschijnlijk zaten er ook enkele kandidaat stadsbouwmeester in de zaal verstopt die zich gedurende het debat mogelijk wat vertwijfeld afvroegen of zwijgen of meepraten nu de beste strategie was in de aanloop naar hun aanstaande sollicitatie.

Diensten

ruimtelijke kwaliteit Bergplaats
moderator Bergplaats

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.