06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl

Gestapeld Landschap

Opdrachtgever

Gemeente Almere

Historisch gebiedsonderzoek, tekstschrijven en redactie
Opdracht

Historisch gebiedsonderzoek naar de toekomstige Floriade-locatie in Almere.

Opdrachtgever

Gemeente Almere

Project foto's

berg-plaats.nl Bergplaats
Lokaties

Almere

architectuur Bergplaats
stedenbouw Bergplaats

In opdracht van de Gemeente Almere deed ik in 2014/15 een historisch gebiedsonderzoek naar de toekomstige Floriade-locatie in Almere. Dit omvatte archiefonderzoek en interviews met een aantal betrokken personen, waaronder voormalig wethouder Adri Duivesteijn. Het onderzoek vond plaats in nauwe samenwerking met fotograaf Ralph Kämena. In directe samenspraak werden onderzoek, teksten én fysieke locaties in het gebied aan elkaar gekoppeld. Tekst, thema’s en foto’s sloten zo op elkaar aan. Sarah-Linda Forrer verzorgde de vormgeving van de publicatie.

[Fragment uit inleiding]

“De toekomstige locatie voor de Floriade 2022 Growing Green Cities is met recht een gestapeld landschap te noemen. Het terrein en het direct aangrenzende gebied is namelijk een opeenstapeling van fysieke lagen, van herinneringen en betekenissen. Met de komst van de Floriade, de daaropvolgende (nieuw) toe te voegen functies én de verdere inkleuring van het gebied zal in de toekomst nog meer gelaagdheid aan toegevoegd gaan worden. (…)

Het bijzondere van het Floriade-terrein is de samenkomst van veel sporen en lagen uit de recente, en niet zo recente, ontwikkelingsgeschiedenis van de stad Almere. Bijzonder is ook dat het gebied getekend wordt door een vrij bijzondere mix aan programma en ontwikkelingstempo’s. Waar een deel van dit gebied in de loop der jaren actief en doelgericht is ingevuld en is benut voor verschillend soorten van gebruik, is een ander deel relatief lange tijd ongemoeid gelaten en derhalve sterk door natuurlijke (groei-)processen getekend. (…)

Het gebied is door zijn strategische ligging, zichtbaarheid en groene kwaliteiten een cruciaal element van de meerkernige stad. Het vormt zowel een draaischijf als overgangsgebied tussen verschillende delen en functies van de stad. Die potentiële status hebben de vormgeving en het gebruik van de locatie (tot nu toe) eigenlijk nog maar in beperkte mate bepaald.” (…)

Diensten

ruimtelijke kwaliteit Bergplaats
moderator Bergplaats

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.