06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl

Over Bergplaats

JaapJan Berg (Delft, 1965) is onafhankelijk publicist, moderator en onderzoeker op het gebied van architectuur en ruimtelijke ordening. Zijn werkzaamheden komen samen in Bergplaats.

Bergplaats biedt opdrachtgevers op verschillende niveaus en schaalgrootte hoogwaardige en scherpzinnige content toegesneden op hun vragen en wensen. Op basis van vakinhoudelijke kennis, ruime ervaring en een breed netwerk kan een passende, doeltreffende en specifieke dienstverlening worden verleend. Dit betreft zowel tekstschrijven, redactie, projectleiding als modereren.

Bergplaats combineert een aantal functies voor en bijdragen aan het Nederlandse en internationale vakgebied van architectuur en ruimtelijke kwaliteit (voorheen ruimtelijke ordening). Een deel daarvan komt voort uit eigen kennis, kwaliteiten en ambities. Daartoe behoren projecten en initiatieven (publicaties, artikelen, tentoonstellingen en evenementen) die gebaseerd zijn op eigen kennis en ervaring in het specifieke vakgebied.
Een ander deel heeft een meer dienend karakter. Daaronder vallen het schrijven in opdracht, modereren van debatten en discussies en advisering.
In beide categorieën wordt kennis, informatie en opinie gepresenteerd, gedeeld en/of met elkaar verbonden. Het werkwoord dat daar het beste op van toepassing is kruisbestuiving. Dit omvat zowel de wens als inherente noodzaak ten behoeve van een scherp opererend en dynamisch vakgebied op (inter-)nationaal niveau.