06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl
Studio Zoetermeer

Studio Zoetermeer

Zoetermeer, bekend als groeikern uit de jaren zeventig, zoekt naar mogelijkheden en scenario’s, richtpunten en houvast om haar oorsprong (geplande stad), werkelijkheid (suburbane stad) en toekomst (vitale stad) met elkaar te verbinden. Die zoektocht is het aan...
Circulair bouwen

Circulair bouwen

Voor NL Magazine verdiepte ik me in de status en ontwikkelingen van circulair bouwen. De Bond van Nederlandse Architecten (BNA) zocht de publiciteit met het manifest ‘Wij gaan circulair’ dat haar leden aanspoorde om circulair bouwen te omarmen. Met de keuze voor de...