06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl
Actieagenda Architectuur Ruimtelijke Ordening 2017-2020

Actieagenda Architectuur Ruimtelijke Ordening 2017-2020

In opdracht van het Ministerie Infrastructuur en Milieu (IM) en het Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkte ik in 2016 mee aan het voorbereiden en modereren van een aantal themabijeenkomsten alsmede de slotbijeenkomst in het kader van een nieuwe...
Architectuur Nu!

Architectuur Nu!

In opdracht van het College van Rijksadviseurs (CRA) schreef ik mee aan ‘Architectuur Nu!’ (2011). Dit visiedocument werd door het College aangeboden aan de toenmalige minister van Infrastructuur & Milieu, mevrouw Schultz van Haegen. In het document worden de...