06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl
Detail parlante

Detail parlante

In 2014 schreef ik op verzoek van architect Marlies Rohmer een essay over haar werk. De focus lag daarbij op het thema ambachtelijkheid. Rohmer was in die periode bezig met de voorbereidingen op haar later verschenen publicatie ‘What Happened To My Buildings....