06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl

Architectuur Lokaal

Opdrachtgever

Architectuur Lokaal

Onregelmatig publicist en moderator
Opdracht

Voor Architectuur Lokaal schrijf ik op onregelmatige basis artikelen en modereer ik bijeenkomsten

Opdrachtgever

Architectuur Lokaal

Project foto's

berg-plaats.nl Bergplaats
Lokaties

Nederland

architectuur Bergplaats
stedenbouw Bergplaats

Voor Architectuur Lokaal schijf en modereer ik op onregelmatige basis. Het betreft artikelen voor het gelijknamige tijdschrift van deze stichting.

In 2011 schreef ik het artikel ‘De onweerstaanbare ontwikkeling van actief wonen’ voor de bijzondere publicatie ‘Samen bouwen aan de stad’. Dit was de slotpublicatie van het Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap dat Architectuur Lokaal in 2010 en 2011 uitvoerde met een bijdrage van het ministerie van OCW.

[fragment uit het artikel]

Dat particulier opdrachtgeverschap een vaste plaats heeft veroverd in de actuele ontwikkeling van onze steden en stedenbouw leidt geen twijfel meer.

De verwachting wordt weliswaar nog niet in alle delen van Nederland gestaafd door een overweldigende hoeveelheid gebouwde huizen onder particulier opdrachtgeverschap, maar de wens is er wel. Zo blijkt bijvoorbeeld uit het WoON onderzoek uit 2009. Daarin geeft 28% procent van de huishoudens met een ‘neiging tot verhuizen’ aan dat er belangstelling bestaat om zelf als opdrachtgever op te treden.

De bijna 2 miljoen huishoudens die zegt te willen verhuizen, heeft – volgens dat zelfde onderzoek – de verhuisplannen nog wel even uitgesteld vanwege de crisis.

Diensten

ruimtelijke kwaliteit Bergplaats
moderator Bergplaats

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.