06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl
Architectuur Lokaal

Architectuur Lokaal

Voor Architectuur Lokaal schijf en modereer ik op onregelmatige basis. Het betreft artikelen voor het gelijknamige tijdschrift van deze stichting. In 2011 schreef ik het artikel ‘De onweerstaanbare ontwikkeling van actief wonen’ voor de bijzondere publicatie ‘Samen...
Actieagenda Architectuur Ruimtelijke Ordening 2017-2020

Actieagenda Architectuur Ruimtelijke Ordening 2017-2020

In opdracht van het Ministerie Infrastructuur en Milieu (IM) en het Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkte ik in 2016 mee aan het voorbereiden en modereren van een aantal themabijeenkomsten alsmede de slotbijeenkomst in het kader van een nieuwe...
Architectuur Nu!

Architectuur Nu!

In opdracht van het College van Rijksadviseurs (CRA) schreef ik mee aan ‘Architectuur Nu!’ (2011). Dit visiedocument werd door het College aangeboden aan de toenmalige minister van Infrastructuur & Milieu, mevrouw Schultz van Haegen. In het document worden de...
Stimuleringsfonds

Stimuleringsfonds

In de periode 2006 – 2009 was ik lid van respectievelijk de commissie Jaarprogramma Lokale Architectuurcentra en de commissie Architectuur. Beiden onderdeel van het Stimuleringsfonds Architectuur (SfA), het huidige Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI). Deze...
Het geheugen van de taxichauffeur

Het geheugen van de taxichauffeur

In het najaar van 2009 publiceerde het tijdschrift Boekman, een uitgave van de Boekman Stichting, een artikel van mij getiteld ‘Het geheugen van de taxichauffeur’. Het artikel gaat over de vermeende kracht van het merk ‘Nederlandse...