06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl

Adolescent Almere

Opdrachtgever

NAi Uitgevers

Auteur
Opdracht

In 2007 verscheen de publicatie Adolescent Almere. Ik was auteur en voerde samen met Simon Franke en Arnold Reijndorp redactie.

Opdrachtgever

NAi Uitgevers

Project foto's

berg-plaats.nl Bergplaats
Instelling

Lokaties

Almere | Amsterdam

project thema's

Almere

architectuur Bergplaats
stedenbouw Bergplaats

In mei 2007 verscheen bij NAi010 uitgevers de publicatie ‘Adolescent Almere. Hoe een stad wordt gemaakt’. Ik was auteur en voerde samen met  Simon Franke en Arnold Reijndorp de redactie.

Aanleiding voor de publicatie waren mijn ervaringen in en inzichten en reflecties op deze nieuwe stad. Zowel haar bewonderaars als critici zijn het er daarbij over eens dat Almere een fenomeen is dat op vele uiteenlopende aspecten een afspiegeling én resultaat is van de ontwikkelingen in de samenleving, de ruimtelijke ordening en het bestuur van Nederland in de afgelopen decennia. Het profiel van de stad wordt daarnaast vooral gekleurd door de al dertig jaar voortdurende grote woningbouwproductie waardoor Almere voor velen gelijk staat aan een gemiddelde, maar extreem uitgestrekte nieuwbouwwijk. Toch is Almere, misschien wel meer dan welke andere stad in Nederland, gevormd door idealen, ambities, durf en experimenten. Het is een nog steeds groeiende en dynamische staalkaart van vooruitstrevend, maar ook pragmatisch stedelijk ontwerpen, functioneren en besturen. Gedurende de snelle ontwikkeling naar een nieuwe, woon-, en later ‘complete’, stad, is door ontwerpers en bestuurders vaak gekozen voor onorthodoxe oplossingen zoals de polinucleaire en antistedelijke opzet, de landschapsontwikkelingszones, het vrije busbanencircuit, levensgrote nationale woningbouwexposities en een nieuw stadshart dat moet leiden tot een beslissende kwaliteitssprong van de stad.

Adolescent Almere geeft in woord en beeld een reflectie van deze jonge stad. Ik beschrijft aan de hand van een aantal cruciale of opmerkelijke momenten uit haar bestaan zowel de geschiedenis als het karakter van de stad. Peter de Bois, Karen Buurmans, Fred Feddes, Frank Josselin de Jong, Stefan Metaal, Ivan Nio, Frank van Oort, Michelle Provoost en Arnold Reijndorp beschreven in een aantal kritische en prikkelende essays het proces waarin de stad zich bevindt. Daarbij was natuurlijk aandacht voor de architectuur en stedenbouw, maar ook voor de economische ontwikkeling en de opbouw van een samenleving waarin wonen, onderwijs, zorg en cultuur logische onderdelen zijn van de vorming van een complete stad.

In de publicatie werd een speciale fotoserie van fotograaf Ralph Kämena opgenomen.

De vormgeving werd verzorgd door het bureau StoutKramer.

Diensten

ruimtelijke kwaliteit Bergplaats
moderator Bergplaats

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.