06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl

Tilburgs Architectuur Film Festival

Opdrachtgever

Tilburgs Architectuur Film Festival

Soort project

Modereren en debat

Moderator paneldiscussie
Opdracht

Modereren

Opdrachtgever

Tilburgs Architectuur Film Festival

Project foto's

berg-plaats.nl Bergplaats
Lokaties

Tilburg

project thema's

Architectuur | film | filmfestival | TIAFF | Tilburg

architectuur Bergplaats
stedenbouw Bergplaats

Tijdens de tweede editie van het Tilburg Architectuur Film Festival (TIAFF) leidde ik in april 2018 een paneldiscussie met Arna Mackic, Michiel Smits en Tim Verlaan.

Arna Mackic is architect bij studio L A (2016 opgericht met Lorien Beijaert), hoofd van de architectuurafdeling op de Gerrit Rietveld Academie en winnaar van de Jonge Maaskantprijs. Michiel Smits is architect, docent onderzoeker en vierdejaars promovendus aan de TU Delft. Tim Verlaan is universitair docent verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en doet onderzoek naar de naoorlogse stadsvernieuwing in West-Europa.

Het debat werd gevoerd aan de hand van een aantal geselecteerde fragmenten uit documentairefilms die op het festival integraal werden vertoond. Het thema van het festival, ‘The Social Component’, impliceert en is hoopvol over de sociale rol en functie die het ontwerp of ontwerpers kunnen vervullen bij urgente maatschappelijke problemen en opgaven. Die hoop komt deels voor uit de noodzaak van huidige opgaven én is deels gebaseerd op voorbeelden uit het (recente) verleden van de ontwerpende disciplines.

Ook het TIAFF wil via de vertoonde films hedendaagse sociale vraagstukken over de stad aansnijden die voor iedereen van belang zijn. Daarom koppelt het festival films aan lezingen van architecten, filmmakers, ontwerpers en kunstenaars die zich actief bezighouden met deze vraagstukken.

Dat is niet de eerste, en zeker ook niet de laatste keer dat dit onderwerp op de agenda staat. De wens en urgentie zingen alweer enige tijd rond. Het lijkt ook zaak om het momentum te verzilveren en stappen te maken. Het risico bestaat immers dat de gehoopte koppeling tussen ontwerp en sociale idealen vermalen wordt door (bijvoorbeeld) de druk (en het succes) van economische en politieke ontwikkelingen. De wens lijkt dus vooralsnog vrij broos.

 

Diensten

ruimtelijke kwaliteit Bergplaats
moderator Bergplaats

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.