06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl

Hier was vandaag

Opdrachtgever

Forum Amsterdam en Universiteit van Amsterdam

Tentoonstelling over de bereikbaarheid van Amsterdam
Opdracht

Onderzoeker en samensteller van tentoonstelling over bereikbaarheid van Amsterdam

Opdrachtgever

Forum Amsterdam en Universiteit van Amsterdam

Project foto's

berg-plaats.nl Bergplaats
Lokaties

Amsterdam

architectuur Bergplaats
stedenbouw Bergplaats

Hier was vandaag
Tentoonstelling over de bereikbaarheid van Amsterdam

In het kader van haar bijzonder hoogleraarschap op de Wibautleerstoel aan de Universiteit van Amsterdam organiseerde professor Annemieke Roobeek in 1996 de manifestatie Forum Amsterdam. Forum Amsterdam was een pleidooi en democratisch experiment om de burgers van de stad meer en in een vroeger stadium dan gebruikelijk te betrekken bij politieke besluitvorming. De achterliggende gedachte was dat met behulp van de inzet en creativiteit van burgers veel beleid een groter draagvlak kon krijgen dan op dat moment het geval was. Gedurende de looptijd van de manifestatie werden talrijke initiatieven ontplooit om de mogelijkheden daartoe te verkennen en te stimuleren.

Een van de onderdelen van Forum Amsterdam was de tentoonstelling ‘Hier was vandaag’ die in juni-juli 1996 werd georganiseerd in een voormalige atoomschuilkelder onder de Vaz Diazbrug, gelegen op de Weesperstraat ter hoogte van het Jonas Daniël Meijerplein. De tentoonstelling werd door mij samengesteld en werd vormgegeven door Lies Ros van het bureau Wild Plakken. Wild Plakken was een roemrucht ontwerperscollectief waarvoor sociale en politieke waarden leidend ware bij kun keuze en werk voor organisaties die streefden naar sociaal-politieke verandering.
In de tentoonstelling werd de geschiedenis van Amsterdam aan de hand van de thema’s mobiliteit en bereikbaarheid op specifieke wijze belicht. Via verschillende sub thema’s werden bezoekers zich bewust van de ontwikkeling van de stad en waarde van de relatie van de hoofdstad met zowel het directe ommeland als de verbindingen op nationale en mondiale schaal.
De tentoonstelling kreeg extra urgentie omdat ze samenviel met de politieke besluitvorming rond een belangrijk en heikel infrastructureel mobiliteitsproject: de Noord-Zuidlijn. In november van hetzelfde jaar werd een raadsbesluit genomen om de nieuwe metrolijn aan te leggen waarna een jaar later een volksraadpleging in de vorm van een referendum plaatsvond.
De tentoonstelling ‘Hier was vandaag’ werd geopend door toenmalig minister-president Wim Kok.

Diensten

ruimtelijke kwaliteit Bergplaats
moderator Bergplaats

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.