06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl
Flexibiliteit van de Leeromgeving

Flexibiliteit van de Leeromgeving

In opdracht van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) interviewde ik een aantal betrokkenen voor twee Open Oproepen van het fonds. Open Oproep ‘Flexibiliteit van de Leeromgeving’ en ‘Interdisciplinaire leeromgeving’. [Fragment uit artikel bij...
Hoe maken we een metropool?

Hoe maken we een metropool?

In 2015 en 2016 deed ik onderzoek naar het werk van Dirk Frieling.het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) Daartoe verleende het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) mij een startsubisidie. Het onderzoek richtte zich op de belangrijkste elementen, lessen...
Stimuleringsfonds

Stimuleringsfonds

In de periode 2006 – 2009 was ik lid van respectievelijk de commissie Jaarprogramma Lokale Architectuurcentra en de commissie Architectuur. Beiden onderdeel van het Stimuleringsfonds Architectuur (SfA), het huidige Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI). Deze...