06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl

Projecten oud

Vinexmensen 

Het project ‘De Vinexmensen’, georganiseerd door het International New Town Institute (INTI), heeft gedurende het Jaar van de Ruimte de huidige status en toekomst van Vinexwjken nderzocht. Daarbij werden acht wijken door onderzoekers, studenten van de Universiteiten van Amsterdam en Utrecht lokale architectuurcentra én bewoners en bestuurders tegen het licht gehouden. 

De resultaten daarvan, aangevuld met visies van meerdere experts, alsmede bijdragen van het Planbureau voor de Leefomgeving en Het Kadaster vormden de basis voor de gelijknamige publicatie, uitgegeven door NAi010 Uitgevers. Daarin worden de mogelijke kansen en ontwikkelingen voor de nabije toekomst verder toegelicht. 

Het project Vinexmensen wil bijdragen aan een noodzakelijke discussie over de huidige en toekomstige perspectieven van de Vinexwijk en van de Vinexmensen die er wonen of nog gaan wonen. Vinexwijken zijn in meerdere opzichten een opgave in ontwikkeling. Want de Vinex zoals ingezet door de rijksnota uit 1991 is weliswaar af, maar nog niet klaar.