06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl

Teksten

 • (Archined) ‘Elke generatie zijn nieuwe generatie’, 10 juni 2013

‘Onder grote belangstelling werd onlangs in Pakhuis De Zwijger het boek ‘Rectivate!’ Vernieuwers van de Nederlandse architectuur gepresenteerd. De presentatie werd begeleid door een programma waarbij zowel de in het boek geëtaleerde architecten, als de bedachte, verbindende en onderscheidende kenmerken van deze groep jonge ontwerpers verder werden toegelicht. En dat was best een tour want het boek van Indira van ’t Klooster brengt maar liefst zesenveertig bureaus samen, gerangschikt in negen ‘nieuwe’ werk- of denkwijzen. (…)’ 

 • http://www.archined.nl/recensies/2013/juni/elke-generatie-zijn-nieuwe-generatie/ 
 • (Archined) ‘Onhoorbare Nuances’, 7 mei 2013

‘Oude tijden herleefden tijdens de uitreiking van de Amsterdamse Architectuur Prijs 2013 (de Gouden A.A.P.) en het gelijktijdig georganiseerde Amsterdamse Architectenbal in De Beurs van Berlage. Want net als de beurshandelaren die ooit de effectenbeurszaal bevolkten, hadden veel aanwezige balgasten last van de galmende akoestiek tijdens de verschillende toespraken. (…)’ 

 • http://www.archined.nl/nieuws/2013/mei/onhoorbare-nuances/ 
 • (Mei Architecten) ‘Mei Manifest – Naar een empathisch contextualisme’, mei 2013

‘Een werkwijze die in zekere zin schatplichtig is aan het postmodernisme, maar die zich in de handen van Mei Architecten ontwikkelt tot een veel meer authentieke, oprechte en vooral ook kennisintensieve stijlvorm.(…)’ 

 • http://www.mei-arch.nl/ 
 • (MetropolisM) ‘Beton en porselein. Bij het verdwijnen van De Paviljoens’, nummer 2 – 2013

‘(…) Museum De Paviljoens heeft er in ieder geval niets meer aan. De tragiek druipt van het dossier af. De altijd ingecalculeerde beëindiging van het gebruik van het gebouwenensemble, valt nu samen met een beleidswijziging van de gemeente waarbij een nieuw gebouw onbespreekbaar is én waar men niet per definitie wil vasthouden aan instituties. Terwijl het museum juist door het wegvallen van de rijksbijdrage en het uitblijven van de eigen inkomstennorm verder in de armen van de gemeente is gedreven. (…)’ 

 • http://metropolism.com/features/beton-en-porselein/ 

 

 • bijlage
 • https://www.archined.nl/2013/06/elke-generatie-zijn-nieuwe-generatie
 • https://www.archined.nl/2013/05/onhoorbare-nuances
 • http://mei-arch.eu
 • http://www.metropolism.com/nl/features/23183_beton_en_porselein