06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl

Voorzet in kaartvorm

Presentatie door onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR)

AIR-debat over natuurlijke toekomst Nederland
Auteur

Jaap Jan Berg

Lokatie

Rotterdam

Instelling

AIR Architectuur Instituut Rotterdam

Onderwerpen

Leestijd Bergplaats
Leestijd Bergplaats
Leestijd Bergplaats

Op 3 september leidde ik in Arminius een debat naar aanleiding van het onderzoek ‘Een natuurlijke toekomst voor Nederland in 2120’. Het debat was georganiseerd door AIR, Architectuur Instituut Rotterdam. Het onderzoek werd gepresenteerd door Michaël van Buuren en Bertram de Rooij die deel uitmaakten van een team van experts Van Wageningen University & Research (WUR).

Nederland staat voor grote uitdagingen. Afnemende biodiversiteit, zeespiegelstijging, verzilting, verdroging, energienood, wateroverlast, woningnood, bodemdaling en insectenplagen zetten de leefbaarheid in ons land steeds meer en steeds duidelijker onder druk. Het gevoel om op die ontwikkelingen en perspectieven te moeter reageren neemt eveneens toe. Er is derhalve behoefte aan een andere kijk op het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en op ruimtelijke inrichting nodig om een transitie te  kunnen maken naar een betere, groenere versie van Nederland.  Het onderzoek door de experts laat zien hoe Nederland er in 2120 uit zou kunnen zien. Anders dan gebruikelijk wordt dit niet met scenario’s of een reeks mogelijke ontwikkelingen geschetst, maar worden een aantal duidelijke punten gemaakt. Die aanpak is verhelderend en leidt tot veel respons en discussie. Ook na deze presentatie krijgen het aanwezige publiek en verschillende experts de gelegenheid om in gesprek om in gesprek te gaan met beide onderzoekers. Daarbij ligt de focus op het landelijke perspectief, maar ook op wat deze toekomstvisie specifiek betekent voor de Rotterdamse situatie.

De paneldiscussie werd onder mijn leiding gevoerd door Bernadette Janssen (BVR), Jet ten Voorde (Generation.Energy) Bertram de Rooij (WUR), Michaël van Buuren (WUR) en Bastiaan Kalmeyer (IWT). Ook het publiek mengde zich in het debat met een aantal vragen en reacties.

Begin mei publiceerde AIR eveneens een artikel, ‘Voorzet in kaartvorm’ dat ik schreef naar aanleiding van een interview met Betram de Rooy. Lees het hier.

De presentatie en het aansluitende debat werden opgenomen en zijn hier te bekijken:

Presentatie:

Debat:

Gepubliceerd in

Voorzet in kaartvorm

Lees het artikel in: Voorzet in kaartvorm

Diensten

Leestijd Bergplaats

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.