06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl

De recreatisering van de regio

Inleidende tekst voor publicatie van Stad-Forum

Recente ontwikkelingen van recreëren in Groot-Amsterdam
Auteur

Jaap Jan Berg

Lokatie

Amsterdam | Flevoland | Noord-Holland

Instelling

Stad-Forum

Leestijd Bergplaats
Leestijd Bergplaats
Leestijd Bergplaats

Op uitnodiging van Stad-Forum, een onafhankelijke denktank die de gemeente Amsterdam adviseert over stedelijke ontwikkeling, schreef ik een een inleidend artikel over de ontwikkelingen van recreëren in Groot-Amsterdam. Daartoe interviewde ik een aantal betrokkenen over hun visie en het beleid van hun organisaties. Ik sprak, onder andere, met Jos Gilliam, directeur Recreatie Noord-Holland; Nanette van Goor, projectleider Visie Recreatie & Toerisme, Agenda Vitaal Landelijk Gebied, Provincie Noord-Holland; Robert Graat, secretaris Programma Groene Metropool, Staatsbosbeheer en met Vincent Kompier, lid Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur, Gemeente Amsterdam.

Net als in veel andere delen van het land is ook kampen ook de recreatieve gebieden in Groot-Amsterdam met snelgroeiende gebruikersaantallen en bijkomende problemen en uitdagingen. Dat heeft vooral te maken met de huidige politieke en ruimtelijke keuze voor een compacte stad met een hoge dichtheid. Steven Slabbers, Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) van Noord-Holland, stelde eerder in dat kader vast dat het verwezenlijken van de gewenste intensieve stad alleen zal werken ‘bij de gratie van een fantastisch ingericht en goed bereikbaar buitengebied. De stedeling is voor rust en ruimte, ontspanning, verkoeling en natuurbeleving in toenemende mate op het buitengebied aangewezen’. Maar, voegt hij er ook aan toe: ‘We weten nauwelijks wat “de stedeling” van het buitengebied verwacht.’

In de publicatie komen ook acht ondernemers aan het woord die actief bezig zijn met nieuwe, originele concepten van recreatie in de regio. Deze ondernemers spelen handig in op de behoefte van inwoners en bezoekers aan nieuwe vormen van vrijetijdsbesteding uit de gemeente Amsterdam en de omliggende gemeenten. Onno Aerden (journalist) en Matthijs ten Berge (Groundforce Studio) hebben voor Stad-Forum de ondernemers geselecteerd omdat ze zich  op een onderscheidende manier met nieuwe vormen van duurzame (dag)recreatie bezighouden. Het gaat om Vuurtoren Eiland, Fun Forest, Het Woeste Westen, Zwier, Fort Resort Beemster, Hoorneboeg, Sumowala en Freelodges/Unbound.

De publicatie is te downloaden via de site van Stad-Forum

Gepubliceerd in

Woest & Dwars. Een nieuwe blik op recreëren in Groot-Amsterdam

Lees het artikel in: Woest & Dwars. Een nieuwe blik op recreëren in Groot-Amsterdam

Diensten

Leestijd Bergplaats

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.