06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl

Stad met toekomst

Visiedocument over ontwikkelingskoers van Almere

Auteur

Jaap Jan Berg

Lokatie

Almere

Instelling

Gemeente Almere

Leestijd Bergplaats
Leestijd Bergplaats
Leestijd Bergplaats

In augustus verscheen de beleidsvisie ‘Almere, stad met toekomst – een actueel perspectief op Almere nu en later.’ In opdracht van de gemeente Almere (Kernteam Handelingsperspectief) verzorgde ik de tekstredactie van dit document.

Dit lange termijn perspectief geeft inzicht in de richting en keuzes bij de ontwikkelingskoers van de stad. Het document is een aanvulling op het Perspectief Oostflank MRA (November 2020) en een bouwsteen voor de MRA verstedelijkingstrategie en de Almeerse omgevingsvisie. Daarbij wordt, naast de bouw van kwalitatief hoogwaardige woonmilieus, nadrukkelijk ingezet op de erkende en geprezen kwaliteiten die het gedachtegoed van een ‘garden city’ de stad gebracht heeft. Deze kwaliteiten worden aangevuld en geactualiseerd met duurzaamheidopgaven, maar ook met meer aandacht voor meer werkgelegenheid, onderwijs en (culturele) voorzieningen in de stad. Tevens gaat er nadrukkelijk aandacht uit naar de stad die er al is (bestaande stad). Er zal daar gewerkt worden aan een een update en verbetering van de sociaaleconomische en ruimtelijke positie van een aantal verouderde wijken. Tenslotte wordt aan de verdere groei van de stad als een voorwaarde het realiseren van een IJmeerverbinding tussen Almere en Amsterdam gesteld. Deze openbaar vervoer verbinding wordt cruciaal geacht voor de aansluiting van de groeigebieden in Almere aan de regio en voor een algemene betere en duurzame bereikbaarheid binnen de MRA.

 

 

 

Gepubliceerd in

Almere, stad met toekomst

Lees het artikel in: Almere, stad met toekomst

Diensten

Leestijd Bergplaats

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.