06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl

Verticaal groen

Architectenweb Netwerkevent over groene hoogbouw

Bij de ontwikkeling van stedelijke gebieden, waar hoge dichtheden en gezonde leefomgevingen gecombineerd worden, speelt groene hoogbouw een steeds prominentere rol.
Auteur

Jaap Jan Berg

Lokatie

Amsterdam

Instelling

Architectenweb

Leestijd Bergplaats
Leestijd Bergplaats
Leestijd Bergplaats

De ontwerpen dragen niet alleen visueel bij aan een groene en aantrekkelijke leefomgeving maar voldoen vaak ook aan eisen op het gebied van natuur inclusiviteit en klimaatadaptatie. Stad en groen lijken door deze ontwerpen en projecten ook steeds meer en natuurlijk in elkaar over te lopen, te vergroeien.

Veel recente projecten op dit gebied zijn echter vooralsnog afkomstig uit (sub-)tropische landen waar gunstige omstandigheden voor weelderige vegetatie gelden. Landen waar planten, bij wijze van spreken, vanzelf tegen gebouwen opgroeien.

De vraag is nu of groene hoogbouw zich ook daadwerkelijk op eenzelfde schaal, kwaliteit en duurzaamheid in meer gematigde klimaten laat ontwerpen en dus gerealiseerd kan worden. En of deze projecten ook daadwerkelijk de beloofde bijdrage leveren aan de gewenste groene stedelijke omgeving.

Tijdens het Architectenweb netwerkevent deelden vier sprekers deelden hun ervaringen en visie op deze nieuwe ontwikkeling waarvan veel verwacht wordt, maar waar ook veel vragen over zijn. De inspirerende presentaties van Friso Klapwijk (Dakdokters), Steven Delva (DELVA Landscape Architecture / Urbanism), Gijs Rikken (MVRDV) en Paulo Russo (Stefano Boeri Architetti) gedurende de middag leverden een aantal bruikbare lessen op.

Die tien lessen werden opgesomd in een verslag dat op Architectenweb werd gepubliceerd. De tiende les uit het verslag klonk als volgt:

” Het idee van groene torens in hun huidige vorm is nog van relatief recente datum. De plannen, ontwerpen en renders van beoogde groene gebouwen overtreffen op dit moment nog ruimschoots het aantal daadwerkelijk gerealiseerde projecten. Daarbij staat het leerproces van de specifieke kennis en kunde voor het succesvol combineren van groen en gebouwen nog in de kinderschoenen. Er zijn vooralsnog ook nog geen handboeken beschikbaar en in het onderwijs is het eveneens een nieuw onderwerp. Wel beschikt Nederland met haar traditie van hoogwaardig, kunstmatig verbouwen van gewassen en kassenbouw over een potentieel aan ervaring en kennis die ingezet kan worden bij deze opgave.
In het algemeen bevinden we ons we met groene hoogbouw dus in een pioniersfase. Maar de aan de groei en vanzelfsprekende aanwezigheid van groene torens in stedelijke omgevingen kan gezien de toegevoegde waarde en noodzakelijkheid in het licht van klimaatverandering en verdere verstedelijking eigenlijk niet meer getwijfeld worden. Het is een ingezet groeiproces dat niet meer zal stoppen, maar hoogstens in vorm, aanpak en verschijning zal transformeren.”

Gepubliceerd in

Lees het artikel in:

Diensten

Leestijd Bergplaats

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.