06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl

Panorama Mosterdhof

Tweede ontwerpatelier Panorama Mosterdhof

Presentatie van drie ontwerpteams
Auteur

Jaap Jan Berg

Lokatie

mosterdhof | Westervoort

Instelling

Architectuur Lokaal | College van Rijksadviseurs | Gemeente Westervoort

Leestijd Bergplaats
Leestijd Bergplaats
Leestijd Bergplaats

Als jurylid van de prijsvraag Panorama Lokaal, locatie Mosterdhof (Gemeente Westervoort) krijg ik in juni nader inzicht in de voortgang van de drie teams die hun plannen voor de wijk verder mogen uitwerken. De teams die hun verdere inzichten presenteren aan de jury, bewoners en bestuurders op het tweede ontwerpatelier Panorama Mosterdhof zijn Team Barzilay+Ferwerda, Team Buro SRO en Team Dingeman Deijs.

“De kern van de opgave is om voor alle kleine en grote uitdagingen in de Mosterdhof samenhangende oplossingen te vinden die de leefbaarheid verhogen. De uitdagingen liggen zowel in het ruimtelijke als het sociale domein. Gezocht wordt naar een plan dat concreet bijdraagt aan een positief beeld van de wijk en aan verduurzaming, waarbij naast de openbare ruimte van de wijk ook het uiterwaardengebied beleefbaar gemaakt en opgewaardeerd wordt. Hierbij wordt aangesloten op de ambities uit het Wijkontwikkelingsplan en de Intergemeentelijke Structuurvisie Rivierklimaatpark IJsselpoort. Een toekomstgericht, integraal en vernieuwend ruimtelijk ontwerp voor de Mosterdhof op hoofdlijnen gaat gepaard met het toekomstbestendig maken van de woningen en bevat praktische handreikingen over het wat, hoe en wie van de gewenste veranderingen. Door bundeling van competenties kan breed draagvlak worden gegenereerd waardoor bewoners en coalitiepartners worden gemotiveerd om concrete bijdragen te leveren aan realisatie, zonder daarbij het tempo te verliezen.”

De jury van de prijsvraag Panorama Mosterdhof bestaat uit: Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving (voorzitter); Han van Ardenne, architect, ontwerper van de Mosterdhof;  JaapJan Berg, publicist, moderator en onderzoeker, Bergplaats; Ton Fransen, Vereniging van Wijk Mosterdhof (in oprichting) en Anke van Hal, hoogleraar duurzaam bouwen Nyenrode Business Universiteit. Secretaris is Simone Huijbregts, projectteam CRa (zonder stemrecht). Sander Geertsen is contactpersoon voor de prijsvraag namens de gemeente Westervoort (geen stemrecht).

Gepubliceerd in

Lees het artikel in:

Diensten

Leestijd Bergplaats

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.