06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl

Voorheen NL

Studenten ArtEZ Academie van Bouwkunst vormen opinie over 'The nation formerly known as The Netherlands'

Studenten verdiepen zich in 'Plan B 2200' van Lola Landscape in het kader van het vak Publiceren
Auteur

Jaap Jan Berg

Lokatie

Arnhem | Nederland

Instelling

ArtEZ Academie van Bouwkunst

Leestijd Bergplaats
Leestijd Bergplaats
Leestijd Bergplaats

Tussen alle berichtgeving over presidentsverkiezingen en virusmaatregelen zijn artikelen over die andere crisis die onvermijdelijk op ons afkomt vrij hardnekkig. Een crisis waarvan met grote stelligheid gesteld kan worden dat de impact enorm zal zijn: de klimaatcrisis. Deze crisis omvat niet alleen de desastreuze gevolgen van menselijk handelen voor de balans op aarde, maar ook de noodzakelijke maatregelen die nodig zijn om dat handelen en de gevolgen daarvan te repareren. Over vrijwel elk detail gaan bovendien meerdere meningen en visies rond, naar gelang er geluisterd wordt naar een bepaalde groep, variërend van klimaatontkenners tot apocalyptische doemdenkers en alle varianten daartussen.
Het maakt de discussie over oorzaak, gevolg en actie bij vlagen brisant, maar vooral erg breed. Een groeiende stroom van feiten, onderzoeksresultaten is het gevolg.

Die stortvloed is in meerdere opzichten begrijpelijk. De problematiek is immers complex en veelzijdig, het grijpt op onnoemlijk veel vaste waarden en vanzelfsprekende condities in en door de omvang en complexiteit is het lastig te bepalen waar en wanneer de urgentie ligt.
Die complexiteit neemt in intensiteit toe wanneer reacties op door klimaatverandering ingezette processen ter sprake komen. Daarbij keert steeds de vraag terug of we niet al te laat zijn, dat we het tipping point al zijn gepasseerd. Ook speelt bij het bedenken van effectief beleid, het doorvoeren van alternatieve productie- en consumptieprocessen, maar ook bij het ruimtelijk vormgeven van een nieuwe, de mate van het onbekende bij de toekomstige werkelijkheid een dominante rol. Het neigt niet zelden naar een vorm van giswerk dat vanwege de vrij onmiddellijk dreiging toch geaccepteerd wordt.

Niet zelden wordt de klimaat gerelateerde ruimtelijke ordening simpelweg als een volgend station in de langlopende en historische strijd tegen het water gezien.

Wanneer het debat over de klimaat gerelateerde ruimtelijke vormgeving plaatsheeft in een context van een gebied dat onvermijdelijk beïnvloed gaat worden krijgt het al snel een alles-of-niets-karakter. Enter Nederland. Ons land ontleent zijn bestaan weliswaar aan succesvolle strategieën om het water te controleren en land te winnen. Maar dat verhaal ontneemt ons ook een helder zicht op mogelijke consequenties. Niet zelden wordt de klimaat gerelateerde ruimtelijke ordening simpelweg als een volgend station in de langlopende en historische strijd tegen het water gezien. De realiteit is waarschijnlijk toch iets anders. Nederland zal zich rigoureus en ingrijpend moeten heroriënteren op haar bestaansrecht en de vorm die dit gebied op de lange termijn nog kan hebben.

Bij de huidige gedachtevorming over de toekomstige ruimtelijke inrichting wordt soms als wel geacteerd op deze te wijzigen perspectieven. Een van de meest in het oog springende ontwerpen is het project Ruimte voor de Rivier dat een aantal jaren geleden werd afgerond. Dit project wordt niet alleen geprezen om zijn visionaire inzet en multidisciplinaire aanpak, maar ook omdat het ontwerp er een belangrijke rol bij speelde.

Ontwerp speelt ook op een andere manier een belangrijke en richtinggevende rol bij zoektocht naar klimaat gerelateerde ruimtelijkheid. Namelijk op het gebied van ontwerpend onderzoek. Ontwerp en ontwerpers kunnen, ondersteund door of vanuit onderzoek, mogelijke scenario’s of oplossingen bedenken en visualiseren. Door de kracht van het ontwerp (ontwerpkracht) kunnen onderdelen van de discussie of oplossingen vervolgens sneller duidelijk worden.
Een goed en recent voorbeeld daarvan is het ontwerp ‘Plan B 2200’ van Lola Landscape. Een ontwerp dat door (schijnbare) overdrijving en extrapolatie van al bekende gegevens een beeld zichtbaar maakt dat juist door zijn extremiteit reacties en discussie oproept. Al is het alleen maar over de vraag of dit toekomstbeeld wel of niet reëel kan worden.

‘Plan B 2200’ van Lola Landscape vormt nu een dankbaar en prikkelend uitgangspunt en thema voor de studenten van de ArtEZ Academie van Bouwkunst. De studenten worden in het kader van het vak Publiceren 2 onder  de titel ‘Voorheen NL’ uitgedaagd een mening te vormen en een positie in deze urgente discussie in te nemen. Inhoudelijk, maar ook ruimtelijk, door een te onderzoeken locatie te kiezen op de nieuwe, oostelijk gelegen kustlijn van ‘The nation formerly known as The Netherlands’. Het onderzoek, analyse en stellingname leiden tot opiniërende betogen die later dit jaar gepubliceerd worden.

Gepubliceerd in

Lees het artikel in:

Diensten

Leestijd Bergplaats

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.