06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl

Dublin is barsten en buigen

Dublin, een stad van barsten en buigen

De jaarlijkse studiereis van NRP had in 2019 de Ierse hoofdstad Dublin als bestemming.
Auteur

Jaap Jan Berg

Lokatie

Dublin

Instelling

NRP

Leestijd Bergplaats
Leestijd Bergplaats
Leestijd Bergplaats

Dit jaar voerde de zevende studiereis van NRP van 10 tot en met 12 april naar Dublin. De hoofdstad van een land dat de nodige roerige momenten in haar bestaan kent. Ierland werd immers door de eeuwen heen geteisterd door opstanden, hongersnood, emigratie en hoge werkeloosheid.

Daarnaast is er de overduidelijke haat-liefde verhouding met grote buur Engeland. De burgeroorlog in Noord-Ierland of de Brexit-chaos zijn maar twee voorbeelden die het beeld van Ierland als speelbal van het grillige Engeland bevestigen. Al deze ontwikkelingen hebben uiteraard hun sporen nagelaten in de verschijningsvorm en ruimtelijke ontwikkelingen van de stad.

Dublin is de enige stad van enige omvang in Ierland en symboliseert daarmee Ierse stedelijkheid. De typering ‘Mooi’ is daarbij niet altijd de eerste die opkomt. Verder is de verhouding van de Ieren tot hun hoofdstad niet eenduidig of per se positief. Het rurale Ierland zit de Ieren in het bloed en men woont dan ook het liefst in eengezinswoningen in de groene suburbs en voorsteden. 

Dublin weet sinds het begin van deze eeuw met succes verschillende, grote high tech bedrijven aan te trekke met in hun kielzog kleinere startups in hun kielzog. De lage belastingtarieven spelen hierbij een doorslaggevende rol. De komst van deze bedrijven en hun werknemers betekende een belangrijke impuls voor de stad en haar vernieuwing. Het oude havengebied rond Grand Canal Docks, waar het merendeel van de nieuwe economie zich vestigde, kreeg daardoor als snel de passende bijnaam Silicon Docks.

Het gebied rond Grand Canal Docks aan de beide zijden van de rivier Liffey die de stad doorsnijdt is dan uiteraard ook één van de programmaonderdelen van deze reis. Daarnaast bezoeken we een aantal gebieden die recentelijk vernieuwd zijn of worden en waar door renovatie nieuw elan aan de stad is gegeven. Daartoe behoren het gebied rond de wereldberoemde Guinness-brouwerij, de wijk Temple Bar, Grangegorman Campus, alsmede Smithfield Square en de Victorian Market.

Daarnaast omvat het programma een ontvangst door de stadsarchitect van Dublin, die de grote ontwikkelingslijnen zal schetsen, en een bijeenkomst over de actualiteit van stedelijke vernieuwing in Ierland én Nederland.

Gepubliceerd in

Lees het artikel in:

Diensten

Leestijd Bergplaats

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.