06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl

Jureren bij Dutch Design Awards 2019

Drie nominaties

Jurering Dutch Design Awards levert nieuwe inzichten, perspectieven en discussie
Auteur

Jaap Jan Berg

Lokatie

Amsterdam | Eindhoven

Instelling

Civic Architects | DDA | Dutch Design Awards | Dutch Design Week

Leestijd Bergplaats
Leestijd Bergplaats
Leestijd Bergplaats

Deze maand vond de jurering van de Dutch Design Awards 2019 plaats. Samen met mijn zeven mede-juryleden beoordeelden we in Amsterdam Noord de inzendingen van de acht categorieën: Product, fashion, communication, habitat, design research, service & systems, young designer en best commissioning, In elke categorie waren telkens drie projecten genomineerd.

Aan het eind van de dag – waarin we alle projecten nauwkeurig bekeken, kritisch bespraken en bediscussieerden – kwamen we tot een mooie keuze. Het jureringproces werd gevoed door de goede en inspirerende kwaliteit van veel inzendingen, maar zeker ook door de kennis en visie van elk van de juryleden. Als jurylid van de categorie habitat lichtte ik drie genomineerde projecten nader toe:

LocHal

Industrieel erfgoed transformeren en het een nieuwe rol en betekenis geven is een delicate opgave. Bij de LocHal zijn betrokken opdrachtgevers en ontwerpers erin geslaagd om respect voor het bestaande gebouw en het inpassen van nieuw programma goed te verweven. De doordachte mix van – deels contrasterende – onaangetaste artefacten van het oude gebouw en de nieuwe toevoegingen en ruimtelijkheid is indrukwekkend.Erfgoeddetails, nieuwe zichtlijnen en het gebruik van bijvoorbeeld textiel architectuur, dragen bij aan een verrassende en prettige ruimte en sfeer. Het resultaat is zowel functioneel, als imposant en uitnodigend. Naast het fysieke resultaat wordt ook de multidisciplinaire samenwerking die aan de basis staat meegewogen in het oordeel. De LocHal biedt tenslotte een wenkend perspectief voor andere, vergelijkbare gebouwen en locaties in ons land.

Link naar project

‘s Werelds Grootste Fietsenstalling

Door te focussen op het slim combineren van gebruiksgemak, concentratie van functies, is hier de bestaande typologie van de fietsenstalling ingrijpend vernieuwd. De wijze waarop de complexiteit van verschillende stromen (fietsers, reizigers, OV en de toegang tot het stadscentrum) op een verrassende en intelligente manier met elkaar verweven zijn, is indrukwekkend. Het resulteert in een nieuwe, maar opvallend vanzelfsprekende fietsinfrastructuur. Deze stalling gaat het plezier en comfort van duurzaam reizen (fiets en OV) voor gebruikers daadwerkelijk verhogen. Zo is een letterlijk gelaagde, complexe en kostbare opgave succesvol vertaald in verleidelijke en gebruiksvriendelijke architectuur. De zo kenmerkende Nederlandse fietscultuur is in Utrecht verrijkt met een inspirerend richtpunt voor andere steden.Tenslotte gaat dit eerbetoon aan de fietser ongetwijfeld een prachtig internationaal visitekaartje worden.

Link naar project

Werkwarenhuis

Het Werkwarenhuis is onderdeel van een groter project, en niet per se bedoeld om ooit gereed te komen. De nadruk ligt op een continu, flexibel en vloeibaar zoekproces. Dat vertaalt zich in een fysieke uitvoering die bewust informeel en los is. Zo verplaatst het accent zich naar de mensen, het ontmoeten en een speelse toets van het project.Juist deze aanpak haalt sociale werkplaatsen uit het maatschappelijke en ruimtelijk isolement waarin ze zich doorgaans bevinden. Vooral het flexibele, onbestendige karakter en het samenbrengen van verschillende mensen en ideeën intrigeert. Dat de inzending eigenlijk een momentopname uit een langer proces is wekt nieuwsgierigheid op naar de verdere ontwikkeling.

Link naar project

De winnaars van de Dutch Design Awards 2019 werden op 12 juni 2019 in Eindhoven bekend gemaakt.

 

Gepubliceerd in

dutchdesignawards.nl

Lees het artikel in: dutchdesignawards.nl

Diensten

Leestijd Bergplaats

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.