06 - 26348903 jajaberg@xs4all.nl

Peinzen op de Pier

Artikel naar aanleiding van het Rijksbouwmeestercongres

Reflecties op het Rijksbouwmeestercongres in Scheveningen
Auteur

Jaap Jan Berg

Lokatie

Scheveningen

Instelling

Archined | Atelier Rijksbouwmeester | College van Rijksadviseurs | Rijksbouwmeester

Onderwerpen

Leestijd Bergplaats
Leestijd Bergplaats
Leestijd Bergplaats

Ter gelegenheid van het vierjarig jubileum van Floris Alkemade als Rijksbouwmeester (sinds september 2015) werd op 7 november 2019 op de Pier in Scheveningen een congres geïnitieerd en georganiseerd door Atelier Rijksbouwmeester.

” Floris Alkemade is nu ruim vier jaar, sinds 1 september 2015, in functie als Rijksbouwmeester. In die periode heeft hij, gestaag en consistent, gewerkt aan een duidelijke visie die niet alleen de invulling van zijn positie, maar ook de rol van het ontwerp in onze samenleving bevraagt, aanscherpt én relativeert. Een visie die voortdurend geschraagd wordt door vaak bewonderenswaardig lucide lezingen, rake analyses en een serie prijsvragen. Het tweede Rijksbouwmeestercongres sloot aan in die groeiende rij van reflecties, adviezen en acties.

Floris Alkemade en het Atelier Rijksbouwmeester kozen voor de, op het eerste gezicht vrij pretentieuze, titel ‘The meaning of life’. Vooraf zou dat zomaar geïnterpreteerd kunnen worden als een poging om te reflecteren op de staat van ons koninkrijk, de wereld, of de rol van het vakgebied, gezien door de ogen van Alkemade en genodigde sprekers. Ook had de argeloze bij het lezen van die titel kunnen denken dat Alkemade wellicht zijn gram ging halen over het redelijk ontluisterende demasqué van de (spaak gelopen) samenwerking en dialoog tussen opdrachtgever, politici en architecten bij de transformatie van het Binnenhof. Een kwestie die hem, getuige de nu bekende informatie over het procesverloop en rolverdeling, zeker de nodige hoofdbrekens heeft gekost en nog zal gaan kosten. Het grijze, mistroostige en regenachtige weer rond de onverminderd aftakelende Scheveningse Pier waar het congres plaats vond, gaf daar overigens een passende en sferische context voor.

Creosote
Maar Alkemade hield wat de Binnenhofkwestie betreft zijn gemoed en gezicht in de plooi en zette, zoals wel vaker bij zijn lezingen, het werkelijke accent direct op scherp met een verwijzing naar een nadrukkelijk buiten de architectuur gelegen culturele referentie. In dit geval was dat de legendarische cinematografische productie van Monty Python, ‘The meaning of life’. Om precies te zijn, hij verwees naar de even beroemde als beruchte scene van de dinerende man – mister Creosote, gespeeld door Terry Jones – die zijn obesitas tot het uiterste voert en na het eten van nog een laatste ‘waffer-thin mint’ in het restaurant explodeert. (…)

 

 

 

Gepubliceerd in

Artikel Archined

Lees het artikel in: Artikel Archined

Diensten

Leestijd Bergplaats

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.